Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-19 · Mới đây, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-18 · ANTD.VN - Ngày 15/4, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí (TDKT) năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020; định hướng …

Nghị quyết 245/2008/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử …

2021-9-29 · Nghị quyết 245/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2009- 2020 (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng) do tỉnh Nghệ An ban hành

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019 | Tin tức ...

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò

Tập đoàn Dầu khí tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm …

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch ...

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác dầu khí 2019 ...

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch này trong năm 2019.

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch ...

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT đề án thăm dò khoáng sản ...

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng ...

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-16 · Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành liên quan. Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các ...

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-16 · Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021 Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016-2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-29 · Hội nghị là hoạt động thường niên của PVN, là nơi tập trung trí tuệ để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong năm 2018 và trong từng giai đoạn cụ thể. Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc Nguyễn

Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2017 quy hoạch thăm dò khai …

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2017 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-19 · Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021. Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016-2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-14 · Sáng ngày 14-3, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí năm 2019. Đây là hoạt động thường niên của PVN, Hội nghị là nơi tập trung trí tuệ để đánh giá kết quả thực hiện …

Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2013 thăm dò khai thác sử dụng ...

2021-5-31 · NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA "QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020" HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

PVEP về đích chỉ tiêu khai thác dầu khí ngoài nước trước ...

2021-10-13 · Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, PVEP nói riêng và lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nói chung luôn giữ vai trò cốt lõi, quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn và chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-14 · Hội nghị đã đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí năm ...

Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai …

NGHỊ QUYẾT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

2019-3-14 · Hội nghị đã đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và đưa …

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019 | Báo …

2019-3-14 · Hội nghị đã khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí ...

2021-4-16 · Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016-2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế …

Petrovietnam tổ chức Hội nghị thăm dò, khai thác dầu khí ...

2021-4-18 · Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016-2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế …

Hội nghị trực tuyến về tổ chức khai thác thích ứng an toàn ...

2021-10-22 · Sáng 22-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến "Tổ chức khai thác thủy sản thích ứng, phòng chống dịch COVID-19, Quý 4 năm 2021".

Bản quyền © 2007- AMC | Sơ đồ trang web